Achtergrondinformatie

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over toekomst, buurtschap, toerisme en juridische structuur.

Toekomstplannen

De komende jaren zullen de volgende plannen worden uitgewerkt, die tot doel hebben huis en park verder te verbeteren en te verfraaien:

Voor diverse renovaties in tuin en park heeft de stichting de afgelopen jaren een substantiële subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland. Voor het kostbare reguliere onderhoud van huis en tuin ontvangt de stichting slechts op zeer beperkte schaal subsidie van het Rijk. Het overgrote deel wordt uit eigen middelen gefinancierd.

In februari 2016 is, na vele jaren onderhandeling, het ruim 17 ha. grote parkbos, 'het Bosket', door Stichting de Wildenborch gekocht van Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen zodat het rijksmonument de Wildenborch weer in één hand is.

Buurtschap Wildenborch

Voor de bewoners van buurtschap Wildenborch, nemen het kasteel en de familie die er woont een warme plaats in. Vooral de geboren en getogen Wildenborchers voelen zich ermee verbonden. Door de eeuwen heen zijn er ook altijd goede banden geweest. De dichter Staring bouwde zelfs een school voor de kinderen van zijn pachtboeren. Op verschillende manieren komt de vriendschappelijke band tussen huis en buurtschap tot uiting:

Toerisme

De Wildenborch behoort tot de acht kastelen van Vorden en is een echte toeristische trekpleister. Niet alleen het kasteel zelf en haar ligging spreken tot de verbeelding. Ook haar bekendste bewoner, de dichter A.C.W. Staring, is deel van de aantrekkingskracht die de Wildenborch op toeristen en andere geïnteresseerden uitoefent (zie ook onder ‘Staring en de Wildenborch’). Bezoekers die met de auto komen, parkeren deze op een speciaal parkeerterrein aan de Nijlandweg en gaan te voet verder. Fietsers komen de oprijlaan opfietsen. Beide kunnen tot aan het voorplein komen, om daarna over een bruggetje in het bos verder te gaan. Zo brengen jaarlijks meer dan 30.000 mensen een bezoek aan de buitenplaats. Niet alleen wandelen en fietsen zij langs, maar vaak ook wordt er op het gras langs de vijvers gepicknickt of geluierd aan de waterkant, al dan niet met een boekje.

Met de plaatselijke VVV’s worden goede contacten onderhouden. Bij diverse toeristische- of daaraan verwante - activiteiten is de Wildenborch betrokken. Een kleine greep uit de mogelijkheden:

Wat is een particuliere buitenplaats?

In Nederland waren er ruim een eeuw geleden meer dan 6.000 buitenplaatsen. Daar zijn er nog slechts zo’n 600 van over. De helft is in handen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de 12Landschappen. Vaak zijn dat thans musea, hotels of conferentieoorden. Er zijn dus nog zo’n ruim 300 buitenplaatsen in particulier bezit. Soms is dat een persoonlijk bezit, maar vaak hebben de families er een stichting (zoals de Wildenborch) of een B.V. van gemaakt.

Het unieke van een particuliere buitenplaats is dat het huis en de omliggende gronden nog de functie hebben, waarvoor ze oorspronkelijk voor waren bedoeld. Je herkent in deze huizen de eigen(aardig)heid van de respectievelijke eigenaren. Het is onvervangbaar cultureel erfgoed, waar we trots op moeten zijn.

Hoewel de overheid het belang van de buitenplaatsen onderkent, zijn er (te) weinig subsidiemogelijkheden. Vele particuliere buitenplaatsen hebben grote moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Stichting de Wildenborch

In 1976 hebben Adolph Staring en zijn vrouw – in overleg met hun neef Damiaan Staring – de Wildenborch ondergebracht in een familiestichting met de volgende doelstelling: Het in het algemeen belang instandhouden van het historisch landgoed ‘De Wildenborch’ te Vorden. De beide stichters doneerden een startkapitaal in de hoop daarmee het voortbestaan van de Wildenborch mogelijk te maken. Dankzij deze gedachte en het goede beheer van het kapitaal is de financiële positie van de stichting gezond te noemen, ook na de ingrijpende renovatie werkzaamheden. Echter, de bank- en kredietcrisis hebben ook hun weerslag gehad op het vermogen van de stichting. Voorzichtigheid is dus geboden.

Het bestuur bestaat uit zeven regenten: vijf familieleden en twee personen die uit hoofde van hun beroep of anderszins expertise bezitten die voor een goed beheer van de Wildenborch van belang is. Het College van Regenten bestaat thans uit: mevrouw J.C. van de Plassche-Staring, voorzitter; de heer E.K. van de Plassche, penningmeester; de heer Drs. M.G.E. van de Plassche, secretaris; drs. W.D.E. Staring, lid; Ir. G.W. van Hoogevest (restauratie architect), lid; Ir. A.H. Graaf Schimmelpenninck (rentmeester van landgoed Twickel), lid en mevrouw Drs. E.E. Roest Crollius - Van de Plassche, lid.

In dienst van de stichting zijn de - in het bouwhuis wonende - tuinbaas en zijn vrouw Bart en Alma van der Schoot-Amelink, alsmede Jesper Schmitz. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van stagiaires.