Nieuwsbrief december 2016

Het is al weer even geleden dat u bericht van ons heeft ontvangen. Dat wil niet zeggen dat hier niets gebeurt, integendeel!

Zo vlak voor de Kerst lijkt het ons goed om u op de hoogte te brengen van onze plannen voor volgend jaar. En u ook te informeren over een paar ontwikkelingen die hier spelen.

NIEUW KINDERBOEK VAN JENNINE STARING
Grasje hier, grasje daar

In de eerste plaats is er trots over een nieuw kinderboek van Jennine (Staring) dat zojuist is verschenen: 'Grasje hier,grasje daar'.
We vinden zelf dat het een prachtig boek is geworden. Het is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar. Maar ook voor volwassenen is het heel leuk om te lezen. Meer achtergrondinformatie vindt u op de site van de Wildenborch. Daar staat ook een verhaal over het ontstaan van het boek, dat recent in de Stentor stond. U kunt zelfs vanaf de site bestellen door daar Bol.com aan te klikken. Als u via de site besteld, krijgen wij 6% van de boekhandelskorting. En deze opbrengst (na aftrek van de drukkosten) komt ten goede aan de bescherming van de ernstig bedreigde witte rinoceros. Uiteraard kunt u het boek ook in ieder boekhandel verkrijgen/bestellen.
Het schrijven zit de Starings kennelijk in het bloed...

Kopen via Bol.com

PROBLEMEN RONDOM SUBSIDIE VOOR ONS TUINONDERHOUD
Via de zg. SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten) ontvangen wij als erkend rijksmonument per 6 jaar subsidie voor het onderhoud van Huis en tevens per 6 jaar subsidie voor het onderhoud van de tuin. Dit omhelst globaal 50% van de onderhoudskosten. De overige 50% moeten we als Stichting zelf opbrengen. De Wildenborch heeft trouwens de status ANBI gekregen, dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat bv schenkingen voor 100% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Helaas bleek het 'potje' van de Brim voor groenonderhoud totaal niet toereikend en bestaat er bovendien een uiterst discutabel uitkeringssysteem. Dit heeft er toe geleid dat de Wildenborch voor de jaren 2017-2022 totaal geen subsidie zal ontvangen voor tuin en park. Tezamen met 4 andere landgoederen, te weten Middachten, Amerongen, Bingerden en Zuylestein hebben wij bezwaar aangetekend bij het Ministerie voor OCW. De bezwaarprocedure loopt nog. Wij houden u op de hoogte. Zie ook het interview hierover dat Evert-Kees had met de Stentor. Ook dat staat op de Wildenborch site.

PERSONEELSWISSEL
Na bijna 10 jaar in dienst te zijn geweest van de Wildenborch Heeft Jesper Schmitz een andere functie aanvaard. In die functie kan hij zijn interesses in tuin- en grondmachines beter benutten. Ook via deze weg veel dank voor alle jaren dat Jesper zich heeft ingezet voor de stichting.
We zijn heel gelukkig met zijn opvolger, Rick Kelder uit Eefde. In het kader van zijn MBO opleiding van de beroepsbegeleidende leerweg bij Helicon Opleidingen is hij per augustus in dienst gekomen van de Wildenborch; in eerste instantie voor een periode van 2 jaar. Hij werkt hier 4 dagen per week en gaat 1 dag naar school. Een veelbelovende jonge kracht!

OVERIG PERSONEELSNIEUWS
In het kader van herintreden op de arbeidsmarkt werkt Erik Klein Brinke hier twee ochtenden in de week. En voorts werken er thans nog twee stagiairs voor een kortere leerperiode. Door de verwerving van het Bosket aan het begin van het jaar hebben we meer dan voldoende werk!

TAXUSSNOEISEL
Zoals sommigen misschien weten wordt er landelijk actie gevoerd om taxussnoeisel te verzamelen ter bereiding van een medicijn tegen borstkanker. De Wildenborch heeft heel veel taxushagen en op deze wijze kunnen wij een klein steentje bijdragen in de bestrijding van deze ziekte.

BEELDENPROJECT
De afronding van het restauratieproject van de tuinbeelden heeft helaas vertraging opgelopen. Doordat er een verkeerde verfsoort is gebruikt moeten de beelden nu eerst weer schoongemaakt worden en daarna opnieuw geschilderd. De sfinxen bij de voordeur en de tuinvazen achter het Huis vertrekken deze week naar de schilder voor een hernieuwde behandeling. Wij hopen ze in het vroege voorjaar weer te kunnen verwelkomen.

PLANNEN VOOR 2017
Gelukkig is er ook goed nieuws. We zijn volop bezig met plannen voor 2017. In 2017 is het 250 jaar geleden dat de dichter A.C.W. Staring (1767-1840) en eertijds bewoner van de Wildenborch geboren is. Op verschillende manieren en op verschillende plaatsen zal daar aandacht aan worden besteed. Zo heeft het Staring College in Lochem een project rond Staring en zal in het najaar Museum Staal (STAring ALmen) worden geopend. Dit museum zal aandacht betsteden aan de cultuur, historie en recreatie in de Achterhoek, 'opgehangen'’ aan de dichter Staring en zijn nazaten. Het museum is een initiatief van Pien Pon, die in Almen woont en de realisatie van het museum begeleidt en financiert.

OPEN TUINENDAGEN
Op 27 en 28 mei hebben wij hier Open Tuinendagen. Tijdens deze dagen zullen wij o.m. aandacht besteden aan die 250e geboortedag van A.C.W. Staring. Over de wijze waarop wordt op dit moment volop nagedacht.
Maar eerst gaat de tuin open voor de sneeuwklokjes en akonieten, en wel op 25 en 26 februari.
De datum is onder voorbehoud; afhankelijk van het weer. Houd de site in de gaten!

Tenslotte zijn er plannen om op zondag 13 augustus een aantal concerten in de tuin te organiseren, uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Orkest (NJO). Binnenkort komt het NJO met plannen naar ons toe. We zijn zeer benieuwd; in ieder geval staat het NJO borg voor kwaliteit. We zullen u allen tijdig informeren.
Namens het hele Wildenborchteam wensen wij u allen hele goede Kerstdagen en een voorspoedig 2017.

Foto's tuinconcert
Op zondag 3 juli vonden op landgoed de Wildenborch twee unieke tuinconcerten plaats.
Onderstaande enkele foto's.

Jennine en Evert-Kees van de Plassche-Staring

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het nieuws van de Wildenborch? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

AANMELDEN