Het Romantische jaar 2017: Verdieping en Verbeelding

Op 24 januari j.l. was het 250 jaar geleden dat de Achterhoekse schrijver en dichter Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840) geboren werd. Hij heeft veel voor de regio betekend.
Die dag werd in de kerk van Almen het ‘Staringjaar’ officieel geopend door Adriaan van Dis. Die dag zijn in dezelfde kerk de prijzen uitgereikt van de door het Staring College in Lochem uitgeschreven prijsvraag voor de leerlingen van die school. Zie iets verderop voor meer informatie.
Het literaire werk van Staring wordt gerekend tot ‘de Romantiek’, een kunstzinnige stroming die volgde als reactie op de rationele en wetenschappelijke levensbenadering van de periode van de Verlichting. De subjectieve ervaring van ieder mens stond bij de romantici voorop. Er bestond volop ruimte voor de ‘zachte kant’ van het leven: emotie, intuïtie, spontaniteit, introspectie en verbeelding. Romantici waardeerden voelen boven denken, zin boven nut, verkozen kwaliteit boven kwantiteit en kunst boven wetenschap. Er was bijzondere aandacht voor de natuur, liefde en vriendschap, kunsten en de ‘eigenheid der dingen’.

Anthony Staring blonk uit in de dichterlijke vertelkunst en was één van de weinige Nederlandse romantische dichters van zijn tijd. Zijn gedichten zijn kritisch, gevoelig en humoristisch. De ‘landman’ Staring exploiteerde zijn landgoed De Wildenborch op bijzondere wijze en was zeer maatschappelijk bewogen. Hij koesterde een diepe liefde voor de natuur en had ook oog voor de noden van de mensen in zijn omgeving. Zo liet hij er een school bouwen voor de kinderen van zijn landarbeiders, iets wat ongebruikelijk was in die tijd.

Herontdekking van onszelf
De tijd waarin we nu leven, lijkt in veel opzichten op de romantische periode van toen. Ook nu willen mensen zichzelf ontplooien en de verdieping aangaan. We willen betekenis geven aan het leven, vragen ons af hoe het anders kan en herontdekken de wereld om ons heen. We hebben -net als de romantici vroeger- weer oog voor de natuur, voor liefde en vriendschap, voor kunst en cultuur. We willen niet alleen maar nemen, maar ook geven. De maatschappelijke bewustwording neemt zienderogen toe. De opmars van het gevoel en de persoonlijke beleving lijkt niet te stuiten. Is de Romantiek bezig is aan een wederopstanding?

Eigentijdse bezinning
Het 250e geboortejaar van Staring vieren we op een manier die past bij de tijdgeest van nu én van toen. Het hele jaar door vinden er op verschillende locaties activiteiten plaats, waarbij verdieping en verbeelding centraal staan. Zo heeft het Staringcollege in Lochem, zoals hiervoor al vermeld, gekozen voor een speciale prijsvraag, waarbij de leerlingen worden uitgenodigd de denk- en leefwereld van Staring te verplaatsen naar het hier en nu en van daaruit een ‘kunstwerk’ te creëren (tekenen/schilderen; dichten; muziek; technisch object).
Het decor is even bijzonder als vanzelfsprekend: de prachtige Achterhoek, met haar inspirerende natuurschoon. De unieke lokale samenhang van deze streek komt nadrukkelijk naar voren, want verschillende organisaties werken samen om er een prachtig jaar van te maken.
Op verschillende momenten en manieren zal gedurende het gehele jaar aandacht worden besteed aan zijn geboortedag. Ondermeer tijdens de Open Tuinendagen op de Wildenborch, de Staringavonden, een concert in augustus in de tuinen, etc. etc.
Eind 2017 zal in Almen museum STAAL (StAring Almen) worden geopend; een museum dat alles vertelt over de Achterhoek: het ‘land van Staring’.
Meer informatie vindt u ook op facebook.com/staringjaar.
Ook via deze site zal regelmatig informatie worden gegeven.

Vriendschap
Neen ’t viel niet zwaar, zijn leven
Voor ene Vriend te geven!
Maar licht viel ’t zoeken zwaar,
Om, onder duizend Vrinden
Die ENE Vriend te vinden,
Die ’t offer waardig waar

A.C.W. Staring 1790

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het nieuws van de Wildenborch? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

AANMELDEN